Astma och KOL-mottagning

Vi har koll på din andning!

Vi utreder patienter med symtom som tyder på astma och/eller Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom genom spirometri lungfunktionsmätning.

På Astma/KOL mottagningen erbjuder vi dig med astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) stöd och undervisning hur du kan ta kontrollen över din sjukdom, uppleva symtomfrihet och trygghet.

Du får göra regelbundna kontroller av din lungfunktion såsom;

  • Spirometri (andningsprov)
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Stöd om du vill sluta röka
  • Ger råd i livsstilsfrågor