Hypertoni

På vår hypertonimottagning får du hjälp med blodtrycks-kontroller, längd och vikt, midjemått samt BMI av ansvarig sjuksköterska.

Vi hjälper dig med att diskutera frågor kring din livsstil som kan påverka ditt blodtryck.

Du får lämna blodprover som ordineras av ansvarig läkare.

Vid behov förnyas din medicin.

I nära samarbete med ansvarig läkare sker eventuell justering i din medicinering så du får ett stabilt blodtrycksvärde och inte så många biverkningar.