Vi erbjuder stöd till dig som vill trappa ned på ditt tobaksbruk eller till dig som vill sluta helt med att använda tobak.

Vi erbjuder kvalificerade rådgivande samtal hos vår utbildade tobaksavvänjare. Du får en skräddarsydd behandlingsplan för hur tobaksstoppet eller nedtrappningen kan gå till och du får stöd, information och råd om olika behandlingsalternativ som kan vara aktuella för att bli av med ditt nikotinberoende.

Om du bestämmer dig för att sluta helt finns vi där för dig som stöd genom de första förberedelserna, kring tiden runt tobaksstoppet samt några månader till efter att du helt slutat att använda tobak.