Tält utanför vårdcentralen för tidsbokade besök

Vi har nu ett tält utanför vårdcentralen där vi tar emot alla patienter (tidsbokade besök) med infektionssymtom varje dag måndag-fredag mellan kl 08.30-11.30.