Äldremottagning

För dig som är 75 år eller äldre erbjuder vi äldremottagning.

Äldremottagning omfattar bland annat

  • Verksamhet som är inriktad för att passa äldres behov
  • Ett direktnummer till sköterska med inriktning mot äldre
  • Inga knappval, alltid kontakt med fysisk person
  • Även anhöriga kan ringa för att prata samt få råd och stöd
  • Mer tid avsatt i samband med besök och samtal
  • Möjlighet till hembesök av sköterska vid behov
  • Erbjudande av kontakt/hembesök inom 3-4 dagar efter utskrivning från sjukhus
  • Deltar vid Samordnade Individuella Planer som företrädesvis sker i hemmet
  • Erbjuder läkemedelsgenomgångar

Telefon: 0700 – 80 86 53