Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har en helhetssyn på patienternas hälsa och livssituation och strävar efter att främja hälsa genom utbildning och information. Vi arbetar förebyggande och kan ge råd om kost, rökavvänjning och allergier. På mottagningen ger vi vård inom hälso- och sjukvård för att lindra sjukdom och symtom.

Distriktssköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

  • Omläggning av sår
  • Suturtagning
  • Vaccinationer
  • Katetervård
  • Livsstilsråd
  • Kontroll av blodtryck
  • Bedömning av eksem och utslag
  • Viss utskrivning av hjälpmedel